Từ khóa Mirror gloss acrylic

Từ khóa: Mirror gloss acrylic

Acrylic và Ứng Dụng

Acrylic và Ứng Dụng ------------------------- 01   MÀU Acrylic bóng cao 14-18mm rắn. Đánh bóng bằng tay trên cả 6 mặt, không dải. Màu sắc đậm, nhất quán...

Bài viết được quan tâm