Bộ 14 đầu vặn khẩu cho khoan cầm tay chuyên dụng

677

Bộ 14 đầu vặn khẩu cho khoan cầm tay chuyên dụng:

Thông số kỹ thuật:   

3/16 (4.76mm), 1/4 (6.35mm), 9/32 (7.14mm), 5/16 (7.93mm), 11/32 (8.73mm), 3/8 (9.53mm), 7/16 (11,11 mm )     

5mm, 5,5 mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm 

Chuôi lục giác 6.35mm                                                                                                                                                                                                                                           

BÌNH LUẬN