Biển chức danh mica để bàn

913

Biển chức danh để bàn hay còn gọi là biển tên để bàn thường được sử dụng từ vật liệu như Micagỗ micagỗ đồng. Nó không chỉ giúp đối tác có thể biết sơ qua về bạn mà còn là một vật dụng trang trí làm sang trọng bàn làm việc của bạn lên rất nhiều.

Trong mỗi công ty, cơ quan thường có rất nhiều bộ phận, vị trí, chức danh khác nhau. Các biển chức danh là vật dùng để phân biệt sự khác nhau đó. Tùy thuộc vào các chức danh yêu cầu của khách hàng mà biển chức danh lại được thiết kế bằng  những vật liệu khác

nhau và mẫu mã khác nhau.  

Nguồn: Hoanghungpro.com.vn

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN