Hướng dẫn cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên phương tiện bảng, biển, panô, hộp đèn có diện tích từ 30m2 trở xuống

2071

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:
 Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
 Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a) Địa điểm thực hiện:
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa.
 b) Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết)
c) Trình tự thực hiện:
Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân xin giấy phép phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp lệ.
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.
– Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Xử lý hồ sơ:
– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tới phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ.
– Phòng Nghiệp vụ Văn hóa lập hồ sơ báo cáo, kết quả thẩm định, giấy phép, trình Giám đốc Sở ký giấy phép.
– Sau khi có kết quả, phòng Nghiệp vụ văn hóa gửi kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 4. Trả kết quả:
a) Địa điểm thực hiện:
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa
b) Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, Tết)
c) Trình tự thực hiện:
Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu người đến nhận giấy phép ký nhận vào sổ theo dõi, trao giấy phép cho người đến nhận.
2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa..
3. Hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm :
– Đơn Xin phép thực hiện quảng cáo (02 bản chính, có mẫu).
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có xác nhận hợp pháp của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền).
– Bản sao hợp pháp giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa (02 bản ).
– 02 Market (mẫu) in màu có chữ ký, dấu xác nhận của cá nhân, tổ chức xin phép.
– Hợp đồng thuê địa điểm hoặc giấy tờ thỏa thuận thuê địa điểm thực hiện quảng cáo (Danh sách điểm quảng cáo kèm theo) (02 bản).
b) Số lượng hồ sơ: 02     (bộ)
4. Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ các ngày lễ, tết)
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
6. Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo
8. Phí, lệ phí:
Lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo
500.000 đồng/1giấy phép/1 bảng, biển panô.
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:
– Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
– Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN&PTNT-BXD ngày 28/2/2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.
 Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

BÌNH LUẬN