Phầm mềm đo sô liệu hữu dụng

735

Hoàng Hưng Pro gửi tới ae Quảng Cáo – Nội Thất – Cơ khí web tính chi tiết kích thước các chi tiết cần thiết.

  • Sơ đồ cầu thang
  • Tính toán vị trí thành viên đóng khung tường, vị trí tấm và số lượng.
  • Tính toán bất kỳ Trung tâm và khoảng cách với số lượng và phép đo đặt ra
  • Mái khung hình học
  • Tính kích thước phân đoạn cho gỗ
  • Nhập 2 chiều dài bên để vẽ sơ đồ với đường chéo chính xác cho bố cục vuông.

Bạn vào link sau: https://www.blocklayer.com/stairs/stairseng.aspx

 

 

BÌNH LUẬN