Triển lãm Quốc tế 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐁𝐔𝐈𝐋𝐃 Hà Nội 𝟐𝟎𝟐𝟏 – Từ 𝟴𝗵𝟯𝟬 đến 𝟭𝟴𝗵𝟬𝟬 từ ngày 𝟮4 đến 𝟮𝟴/𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟭.

732
Triển lãm Quốc tế 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐁𝐔𝐈𝐋𝐃 Hà Nội 𝟐𝟎𝟐𝟏 – Lần 1.
🤗Vào cửa tham quan miễn phí:
Từ 𝟴𝗵𝟯𝟬 đến 𝟭𝟴𝗵𝟬𝟬 từ ngày 𝟮4 đến 𝟮𝟴/𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟭.
🏠Triển lãm hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực: Xây dựng – Vật liệu xây dựng – Bất động sản & Trang trí Nội ngoại thất.
🎉Diễn ra tại Cung Triển lãm Kiến trúc – Quy hoạch Xây dựng Quốc gia – 01 Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

BÌNH LUẬN